انجمن علمی ریاضی

معرفی انجمن علمی علوم ریاضی

250px-SBU_Riazi
انجمن علمی دانشجویی ریاضی با پیگیری و تلاش تعدادی از دانشجویان ریاضی ورودی ۷۸ به خصوص خانم صبا کاکاپور با انتخاباتی که در نیمسال اول ۸۱-۸۰ برگزار گردید به عنوان یک نهاد وابسته به امور فرهنگی دانشگاه و با حمایت دانشکده علوم ریاضی و گروه ریاضی رسما آغاز به کار کرد. متاسفانه به دلیل نبود امکانات کافی و فضای مناسب، فعالیت های این انجمن آنگونه که باید تداوم نیافت.
از سال ۸۶ با افزایش امکانات و حمایتی که از فعالیت های دانشجویی در دانشگاه به عمل آمد، رفته رفته فعالیت های انجمن علمی دانشجویی رنگ و بوی تازه ای گرفت. تا امروز این انجمن با مشارکت و همیاری دانشجویان، کمک ها و مساعدت های دانشکده و اعضای هیات علمی گروه ریاضی و مسؤولین مربوطه، در راستای اهداف خود گام های موثر و مفیدی برداشته و امید است که تداوم این فعالیت ها با مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند باعث بالندگی علمی و فرهنگی شود.
بسته