اخبارمعاونت

ثبت نام اردوی مشهد دانشجویان دختر غیرخوابگاهی

1452412679

معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی،  اردوی مشهدمقدس ویژه دانشجویان دختر غیرخوابگاهیِ ورودی ۸۹، ۹۰، ۹۱و۹۲ را برگزار می نماید. جهت ثبت نام با در دست داشتن کارت دانشجویی تا آخر وقت اداری روز دوشنبه ۲۱ دی ماه به معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، اتاق بایگانی، آقای مقصودی مراجعه نمایید.

زمان برگزاری اردو:  ۲۸ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۴

هزینه ثبت نام: شصت هزار تومان

یادآور می شود اولویت با کسانی است که زودتر برای ثبت نام اقدام کرده اند.

مطالب مرتبط

بسته