معاونت

ثبت نام دانشجوی نمونه کشور

1455103485به اطلاع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی می رساند؛ ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه کشور، در سال جاری تا ۳۰ بهمن تمدید شد و صرفا  از طریق سامانه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می پذیرد.

مسئولیت ثبت نام و پاسخگویی به عهده وزارت علوم بوده و در صورت داشتن سؤال به ای میل سازمان امور دانشجویان  info@saorg.ir ارسال نمایید.

وبسایت ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه کشور:

http://www.nemooneh.saorg.ir/

​قبل از ثبت نام آیین نامه دانشجوی نمونه را به دقت مطالعه نمایید :

آیین نامه دانشجوی نمونه کشور.pdf

مطالب مرتبط

بسته