کانون قرآن و عترت

بخش شفاهی مرحله دانشگاهی جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان برگزار شد

1455531875

بخش شفاهی مرحله دانشگاهی سی و یکمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان یکشنبه ۲۵بهمن ماه ۹۴ با حضور و داوری استاد محمد حسین سعیدیان قاری ممتاز بین المللی در سالن کنفرانس حکیم خیام، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه برگزار شد.

مطالب مرتبط

بسته