کانون قرآن و عترت

جلسات آموزش قرآن کریم توسط استاد محمد حسین سعیدیان

1455531950

کانون قرآن و عترت  جلسات آموزش قرآن کریم توسط استاد و قاری بین المللی قرآن دکتر محمد حسین سعیدیان ، یکشنبه ها(یک هفته در میان) بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد دانشگاه برگزار می شود.

مطالب مرتبط

بسته