کانون ها

نمایشگاه کانون دانشجویی جهادی مقربین برگزار شد

1455607942

نمایشگاه کانون دانشجویی جهادی مقربین که اختصاص به اردوی جهادی ایشان در منطقه شهداد کرمان داشت، ۲۵ و ۲۶ بهمن در محوطه مرکزی دانشگاه برگزار شد.
در این نمایشگاه محصولات تولیدی و صنایع دستی منطقه شهداد نیز جهت مصارف خیریه به فروش رفت.
بسته