فنی و حرفه ای

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون فنی و حرفه ای ۳۰ بهمن ۹۴

1455534046به اطلاع  مهارت آموزان شرکت کننده در آزمون فنی و حرفه ای مورخه ۳۰ بهمن ۹۴ می رساند، مرکز فنی و حرفه ای دانشگاه برای برخی از آزمون ها سرویس ایاب ذهاب به شرح زیر فراهم نموده است:

قابل توجه مهارت آموزان دختر دوره ICDL

سرویس از دانشگاه ساعت ۶:۳۰ به یافت آباد و ساعت ۹:۳۰ از یافت آباد به نازی آباد در خدمتتان خواهد بود.

قابل توجه مهارت آموزان پسر دوره ICDL

سرویس از دانشگاه ساعت ۶:۳۰ به افسریه در خدمتتان خواهد بود.

سرویس برای آزمون های بعدازظهر نخواهیم داشت و دانشجویان شخصا جهت شرکت در آزمون اقدام نمایند.

سرویس برگشت از محل آزمون به دانشگاه نیز نخواهیم داشت.

نکات مهم:

  • عدم شرکت در آزمون به منزله انصراف بوده، نمره صفر و مردودی لحاظ شده و دانشگاه برای معرفی مجدد دانشجو به آزمون تعهدی نخواهد داشت.
  • مهارت آموزان  حتی الامکان در جلسه آزمون حضور پیداکنند .
  • تمام دانشجویانی که در آزمون ثبت نام کرده اند، کارت ورود به جلسه آنها صادر شده است و در صورت عدم  دریافت کارت حتما از طریق پیامک به شماره ۰۹۱۰۳۴۹۸۰۴۷  اطلاع داده و از تماس خودداری نمایید.
  • مهارت آموزانی که کارت ورود به جلسه آنها نیاز به ویرایش داشت اقدامات لازم انجام شده است و در آزمون شرکت نمایند.
  • مهارت آموزانی که دریافت پیامک های تبلیغاتی را مسدود کرده اند، از طریق شماره تلفن همراه به آنها اطلاع رسانی شده است.

مطالب مرتبط

اینها را هم ببینید

بسته
بسته