نشریات

نامزدهای انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات

1455706167

دفتر نشریات معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی اسامی نامزدهای نهایی انتخابات تعیین نمایندگان دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات را به شرح ذیل اعلام می دارد:

  1. امیر صادق رحمانی مدیر مسئول نشریه  دانشجو سلام
  2. زهره پدرام نیا مدیر مسئول نشریه کاما
  3. صادق قیصری مدیر مسئول نشریه نگاه نو
  4. محسن رحمانی مدیر مسئول نشریه لیمو شیرین
  5. محمد حسین سلیمانی مدیرمسئول نشریه منیر
  6. نوید اشرفی مدیرمسئول نشریه بیست و پنج

قابل توجه نامزدهای محترم: تا روز شنبه رزومه نشریاتی خود را جهت اطلاع رسانی به آدرس kanoon.sbu@gmail.com ارسال نمایید.

زمان انتخابات: چهارشنبه ۵/۱۲/۹۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۵ در محل معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

لیست نشریات دارای حق رای

نشریات زیر در بازه زمانی اول اسفند ۹۳ لغایت ۲۰بهمن۹۴ حداقل یک شماره یا یک ویژه نامه چاپ نموده اند. در صورتی که نشریه ای چاپ گردیده و نام آن در لیست نیست مراتب را جهت بررسی به آقای زمانی اطلاع دهند.

نام نشریه

نام نشریه

نام نشریه

دانشجوسلام

خردنامه

بینش

بیلیم

همپرسه

تتیس

راه روشن

به تو می اندیشم

شهرآموز

نشاط ورزش

درنگ

خبرنامه خوابگاه

خبرنامه خوابگاه

نگاه

سیناپس

بی نهایت

کاما

پردازه

داد

نگاه تازه

اعتدال

دیدنو

کیمیاگر

راه ناتمام

آیینه ایثار

آرمان

فراسو

خبرنامه گروه تاریخ

داور

تدبیر

آیت

دانش هزاره

بهار

جاده

سایه روشن

چرتکه

ققنوس

میزان

چشم انداز

مشروطی ها

زبان کاوی

درج

ادبیات کودک

سرو

روناهی

ارغنون

فرهنگ ایران باستان

صبح

ژرفا

سپیده دم

کارنامه تاریخ

منیر

افق

مشکات

مخاطب

بیناس

کهربا

آفتاب

فانوس

آستانه

برگ نو

نگاه

پژواک اندیشه ها

دیدار

خانواده درمانی

بهار نو

مشاور

راز زبان

مودت

آفتاب

سنگ

ساروج

مطالعات شهر و منطقه

آفتاب

لیمو شیرین

لیموشیرین

سلام

کوه

معیار

نامه

گفتمان

نقطه سر خط

نگاه نو

مطالب مرتبط

بسته