نشریات

کارگاه های آموزشی رایگان جشنواره نشریات دانشجویی

1456292326

کمیته آموزش و پژوهش نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی در راستای آموزش و توانمندسازی فعالان نشریات دانشجویی اقدام به برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی در حاشیه نمایشگاه نشریات دانشجویی نموده است.

به گزارش روابط عمومی جشنواره عناوین این کارگاه ها عبارتند از:

مدیریت نشریات دانشجویی : سه شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۸ تا ۱۲

تکنیک های مصاحبه: سه شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۸ تا ۱۲

گرافیک و صفحه آرایی: سه شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۸ تا ۱۲

 گزارش: چهارشنبه ۱۲/اسفند ساعت ۸ تا ۱۲

الگوی مطلوب برای نشریات دانشجویی؛ چهارشنبه ۱۲/اسفند ساعت ۸ تا ۱۲

 بررسی مشکلات حقوقی نشریات دانشجویی گروه اول : سه شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۴ تا ۱۶ گروه دوم: چهارشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۴ تا ۱۶

بازخوانی تجربه  موفق یک نشریه دانشجویی: گروه اول : سه شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۴ تا ۱۶ گروه دوم: چهارشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۴ تا ۱۶

این کارگاه ها با حضور اساتید مجرب روزنامه نگاری در حاشیه نمایشگاه نشریات دانشجویی در روزهای یازدهم و دوازدهم اسفندماه در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در پایان به شرکت کنندگان در هر کارگاه، گواهی آموزشی معتبر اعطا خواهد شد.

جهت ثبت نام، مشخصات خود را به همراه نام دوره  تا روز جمعه ۷ اسفند به شماره ۰۹۱۰۳۴۹۸۰۴۷ ارسال نمایید.

مطالب مرتبط

اینها را هم ببینید

بسته
بسته