اخبارتشکل ها

نمایشگاه کتاب در دانشکده مدیریت و حسابداری

نمایشگاه کتاب

انجمن اسلامی دانشجویان آزادی خواه دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار می کند:
نمایشگاه کتاب با ٢٠درصد تخفیف
از شنبه ٨ام اسفند تا چهارشنبه ١٢اسفند
محل : سرسرای اول  دانشکده مدیریت و حسابداری
باهمکاری انتشارات : چشمه ، ثالث ، نی ، نیلوفر

مطالب مرتبط

بسته