اخبارانجمن های علمی دانشجویی

سمینار عیار ارزش آفرینی برگزار شد

سمینار عیار ارزش آفرینی

سمینار عیار ارزش آفرینی  با همکاری انجمن علمی کامپیوتر و آکادمی کار آفرینی تهران برگزار شد. میهمانان این برنامه دکتر حسام زند حسامی، مدیر کل معاونت فناوری ریاست جمهوری و کارآفرینان موفق در عرصه کسب و کار کشور بودند که به ایراد سخنرانی پرداختند.

هدف از برگزاری این سمینار ، آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با محیط کار و استفاده از تجربیات افراد موفق در عرصه کارآفرینی و بازار کار بود.

مطالب مرتبط

بسته