اخبارمعاونت

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشکده ها و پژوهشکده ها

1450870322

جلسه دبیران شورای فرهنگی دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه با حضور دکتر میراحمدی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی ، آقای عظیمی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی ، خانم دکتر قاسمی و  دکتر طالب پور در سالن شهدای گمنام معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی برگزار شد. در این جلسه خانم دکتر قاسمی به ارائه گزارش در خصوص طرح همسان گزینی در دانشگاه پرداخت و اساتید حاضر در جلسه در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مطالب مرتبط

بسته