اخبارانجمن علمی

همایش استانداردها و روش های استقرار نظام مدیریت پروژه

standard

انجمن علمی دانشجویی مدیریت پروژه و ساخت با همکاری معاونت فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی،  همایش استانداردها و روش های استقرار نظام مدیریت پروژه را با تدریس دکتر مجید فراهانی مؤسس و عضو شورایعالی انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار می نماید.

·       حضور برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است و برای شرکت کنندگان گواهی حضور در همایش صادر می شود.
·       زمان : سه شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۴
·       محل: سالن شهید دلبری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
·       نحوه ثبت نام: نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه خود را تا دوشنبه ۲۳ آذر به ۰۹۳۶۳۸۷۸۱۴۴ ارسال نمایید.

مطالب مرتبط

بسته