اخبارکانون قرآن و عترت

برگزیدگان مسابقات کانون قرآن و عترت

مسابقات کانون قرآن و عترت دانشگاه شهید بهشتی ۱۴ و ۱۶ آذر ماه در دو بخش کتبی و شفاهی ( شامل چهار رشته) برگزارشد و برگزیدگان این بخش ها مشخص شدند.

جوایز برگزیدگان به صورت نقدی پرداخت خواهد شد.

اسامی برگزیدگان بخش حفظ سوره مبارکه «یس»

مصطفی مرادی

نفر اول

محمد مهدی موسوی

نفر دوم

دلیر پشا آبادی

نفر سوم

الهه پورموردینی

نفر اول

مریم السادات طبائی فرد

نفر دوم

سعیده صادقی

نفر سوم

اسامی برگزیدگان بخش قرائت سوره مبارکه یاسین

الهام مهدی پور

نفر اول

فائزه تاج پور

نفر دوم

سکینه جهانگیری

نفر سوم

اسامی برگزیدگان بخش کتبی ( حفظ چهل حدیث برگزیده)

منا رحیم آبادی

نفر اول

فاطمه حمید زاده

نفر دوم

سحر هداوندی

نفر سوم

اسامی برگزیدگان بخش کتبی( حکمت های نهج البلاغه)

مریم محمد زاده

نفر اول

عبدالحمید شکوری فرد

نفر دوم

مطالب مرتبط

بسته