انجمن علمیانجمن های علمی دانشجویی

فراخوان انتخاب شهروند نمونه

فراخوان انتخاب شهروند نمونه انجمن علمی شهروندی 1395

فضای دانشگاه به جهت تعامل ابعاد متنوع آموزشی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی زمینه ساز رشد و تعالی انسان هایی فرهیخته و سازنده است. آموزش دانشجویان شایسته و کارآمد، جدای از تربیت خصوصیات اخلاقی و شهروندی در بستر دانشگاه نیست. در این راستا، یکی از اقدامات نیک و ارزشمند، مشاهده و توجه به خصلت ها و ویژگی های مطلوب اخلاقی و رفتاری سایرین و تشویق آن ها است. این فراخوان شامل دو بخش است:
۱)     انتخاب شهروند نمونه
فراخوان انتخاب شهروند نمونه، برخلاف سایر شیوه های معمول است. بدین گونه که شما شهروند نمونه را به ما معرفی می نمایید. شما دانشجوی گرامی دوستان، همکلاسی ها و سایر دانشجویان مطلوب را حداقل براساس ۴ مورد از معیارهای زیر معرفی و توصیف می نمایید:
التزام عملی به مبانی دینی و اعتقادی
آشنایی و التزام به حقوق و مسئولیت های دانشجویی
کنکاش علمی و یادگیری مستمر
اخلاق رفتاری، آموزشی و پژوهشی
مهارت های ارتباطی و اجتماعی
صداقت و اعتمادپذیری  
هوشیاری محیطی نسبت به چالش های دانشگاه و جامعه  
مشارکت در انجمن های علمی، کانون ها و تشکل های دانشجویی  
حضور فعال در فعالیت ها و برنامه های اجتماعی، فرهنگی و دانشجویی  
رقابت سازنده علمی و کمک به ارتقای علمی همکلاسی  
احترام به زیبایی، نظم، آرامش، امنیت و محیط زیست دانشگاه  
دانشجویان می توانند شهروند نمونه را به صورت فردی و یا گروهی معرفی می کنند. برای نمونه،
دانشجویان یک کلاس درس می توانند به صورت گروهی بهترین همکلاسی مورد نظر خویش را معرفی نمایند.
دانشجوی نمونه خویش را به صورت مکتوب و با بیان شواهد و دلایل متقن و حداقل در یک صفحه تا حداکثر ۳ صفحه A4 و به صورت تایپ شده توصیف نمایید.
۲)      مسابقه مقاله نویسی و عکاسی پیرامون شهروند نمونه
در بخش دوم، براساس معیارهای مطرح شده، مسابقه مقاله نویسی و عکاسی درباره ویژگی ها و
خصوصیات شهروند نمونه دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. آثار می باید براساس معیارهای مطرح درباره شهروند نمونه دانشگاه شهید بهشتی تدوین و ارایه گردد.
شرایط مقاله نویسی:
مقالات باید به صورت فردی نوشته شود.  
هر شرکت کننده کننده مجاز به ارائه حداکثر ۲ مقاله است.  
مقالات باید حداکثر در ۵۱ الی ۲۲ صفحه A4  تدوین شود.
مقالات باید دارای چکیده، مقدمه، بحث و نتیجه گیری و به زبان فارسی باشد.  
مقالات باید به فرمت فایل WORD یا PDF  تدوین و به رایانامه انجمن علمی آموزش شهروندی
citizenshipeducation1393@gmail.com و یا انجمن علمی معاونت فرهنگی دانشگاه
anjomanelmi.sbu@gmail.com ارسال شود.
نمودارها، تصاویر و جداول می بایست در صفحات مقاله به صورت مناسب درج شود. 
مشخصات کامل دانشجو باید در زیرعنوان مقاله درج شود. درج ایمیل ضروری است.  
آثار برتر در قالب کتاب چه ای منتشر خواهد شد.  
شرایط مسابقه عکاسی:
هر شرکت کننده می تواند حداکثر ۱ عکس ارسال کند.  
عکس ها باید به صورت فایل دیجیتال و با فرمت  TIFF، JPG ،JPEGو حجم کمتر از  ۵۰۰کیلوبایت ارسال شوند.
دریافت آثار تنها از طریق رایانامه انجمن علمی آموزش شهروندی و یا انجمن علمی معاونت  
فرهنگی امکان پذیر است.
مهلت ارسال آثار : ۱۳۹۵/۱/۳۱
 
آثار برتر در نمایشگاه هفته فرهنگ دانشگاه به نمایش گذاشته می شود.  

 

مطالب مرتبط

اینها را هم ببینید

بسته
بسته