خدمات انجمن های علمی

خدمات انجمن های علمی

انجمن های علمی دانشجویی

 

شرح خدمت
بطور کلی فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی این دانشگاه در چند بخش کلی ساماندهی شده است:
۱- کمک به دانشکده در برگزاری جلسات معارفه،پرسش و پاسخ ، فارغ التحصیلی و مراسم مرتبط با مناسبت ها
۲- برگزاری سمینار ها و کارگاه های علمی دانشگاهی ،منطقه ای،ملی و بین المللی
۳- برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی
۴- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها،کنفرانس ها و مسابقات علمی(داخلی و خارجی)
۵- تولید وانتشار نشریه علمی ، کتاب و نشریات الکترونیکی ، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی – آموزشی
۶- برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی ، صنعتی و فناوری
۷- حمایت و تشویق مادیی و معنوی از ابتکارات،خلاقیتهای علمی،فعالیتهای پژوهشی و اختراعات دانشجویان
۸- برگزاری نمایشگاه های ترویجی و علمی
ضوابط و شرایط
تاسیس انجمن علمی دانشجویی.

شیوه نامه اجرایی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی.

روش دسترسی به خدمت
۱٫مراجعه حضوری به کارشناس انجمن های علمی در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی

۲٫ مراجعه به دفاتر انجمن های علمی دانشجویی در دانشکده

سوالات متداول
معرفی جشنواره ملی حرکت ویژه انجمن های علمی دانشجویی.pdf

 

ارتباط با کارشناس انجمن های علمی دانشجویی

نام و نام خانوادگی سِمت تلفن ای میل
سمیه ملک شیخی کارشناس انجمن های علمی دانشجویی ۲۹۹۰۲۶۶۲ anjoman@mail.sbu.ac.ir
بسته