معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

معاون فرهنگی و اجتماعی

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

 
دکتر اصغر واعظی، دانشیار گروه فلسفه است و دکترای فلسفه از دانشگاه تهران دارد و از سال ۱۳۸۲ به عنوان عضو هیأت علمی با دانشگاه شهید بهشتی همکاری می‌کند.
سوابق تحصیلی
– کارشناسی فلسفه از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۲
– کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۵
– دکترای فلسفه از دانشگاه دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱
سوابق پژوهشی
دکتر واعظی، تالیف ۵ کتاب، ۱۹ مقاله علمی- پژوهشی و اجرای ۱ طرح پژوهشی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.
سوابق اجرایی
.      وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش
.      وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
.      رئیس اداره اروپای غربی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
.      مدیر کل اروپا و آمریکای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
.      رئیس مرکز گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
.       دبیر سرویس اندیشه روزنامه همشهری
.      مدیر مجلات روزنامه همشهری
.      معاون سردبیر روزنامه همشهری
.      معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
.  مدیر گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی
.  عضو شورای فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی
.  عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه شهید بهشتی

مسئول دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی

اسماعیل غلامحسینی

تلفن:
۲۹۹۰۲۶۶۰
۲۲۴۳۱۸۳۱
۲۲۴۳۱۸۲۵

فکس:
۲۲۴۳۱۵۹۱

بسته