اخبارمعاونت

جلسه بسیج کارکنان با حضور دکتر میراحمدی برگزار شد

جلسه بسیج کارکنان روز سه شنبه ۱۱/۰۳/۹۵ با حضور اعضای بسیج، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، مدیر پشتیبانی، مدیر خدمات دانشجویی، معاون آموزشی دانشکده تربیت بدنی و دیگر مدعوین در پایگاه بسیج نبوت برگزار شد.
در این جلسه، نخست، دکتر فارسی عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی در خصوص ورزش و اهمیت آن در سلامتی بدن و همچنین رابطه ورزش با نشاط و شادابی در افراد صحبت کرد. سپس دکتر میراحمدی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، ضمن خرسندی از حضور در بین اعضای بسیج در خصوص امر ورزش و ایجاد تعامل در خصوص ورزشهای همگانی در بین همکاران صحبت کرد.
در پایان توسط مسئولین به نفرات اول تا سوم مسابقات پرتاب دارت و حلقه که هفته گذشته در پایگاه بسیج برگزار شده بود هدایایی اهداء شد.

مطالب مرتبط

بسته