اخبارفنی و حرفه ای

اطلاعیه نهایی برگزاری دوره های فنی و حرفه ای تابستان ۱۳۹۵

برنامه نهایی دوره های فنی و حرفه ای تابستان ۱۳۹۵ دانشگاه شهید بهشتی به شرح زیر است:

ICDL:

گروه یک : دوشنبه ها ساعت۸ تا ۱۱       گروه دو : چهارشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱     گروه سه : دوشنبه ها ساعت ۱۵    گروه چهار: پنجشنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱     گروه پنج :  دوشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۴     گروه شش : شنبه ها ساعت ۸ تا ۱۱

۳DMAX:

یکشنبه ها ساعت ۱۳ تا ۱۵

MATLAB:

گروه یک : دوشنبه ها ساعت ۱۷      گروه دو: پنجشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۳     گروه سه : شنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۳

GIS :

یکشنبه ها ساعت ۱۵ ( جلسه اول در ماه رمضان ساعت ۱۵ روز سه شنبه در خانه فرهنگ برگزار میشود)

MBA:

دوشنبه ها ساعت ۱۵

INDESIGN:

یکشنبه ها ساعت ۱۵ تا ۱۷

SPSS:

یکشنبه ها ساعت ۱۳ تا ۱۵ ( جلسه اول و دوم در خانه فرهنگ و ساعت ۱۱ و نیم تا ۱۳ برگزارمیشود)

اصول و روش ترجمه : شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳ ( از همین هفته شروع می شود )

مقاله نویسی ISI : دوشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳ ( از همین هفته شروع می شود)

حسابداری : سه شنبه ها ساعت ۱۵ ( از همین هفته برگزار می شود)

طراحی لباس : دوشنبه ها ساعت ۱۵ ( از همین هفته شروع میشود)

دوخت لباس : دوشنبه ها ساعت ۱۳ ( از همین هفته شروع میشود)

معرق: دوشنبه ها ساعت ۱۱ و نیم ( از همین هفت شروع می شود)

ویراستاری: یکشنبه ها ساعت ۱۲ ( از همین هفته شروع می شود)

خوشنویسی با قلم و تحریر : شنبه ها ساعت ۱۲ تا ۱۴

نویسندگی و داستان نویسی: سه شنبه ها ساعت ۱۲ ( از همین هفته شروع می شود)

عکاسی: یکشنبه ها ساعت ۱۱ و نیم

نقاشی : یکشنبه ها ساعت ۱۱ و نیم (  زمان این کلاس در جلسه یکشنبه آینده بررسی و افزایش ساعت خواهیم داشت)

فتوشاپ : سه شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳

کلاسهای نقاشی موزاییک، کارآفرینی، نرم افزار سپیدار، LISRELو  COREL: این کلاسها کنسل و عزیزان نسبت به استرداد هزینه خود اقدام نمایند. در صورت داشتن سوال  با   @sbuskills در ارتباط باشید.

مطالب مرتبط

بسته