اخبارمعاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

راه اندازی پرداخت الکترونیکی خیریه و مددکاری

به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند، آدرس الکترونیکی جهت دریافت اینترنتی  حمایت های مالی دانشگاهیان از دانشجویان نیازمند  راه اندازی شده است. این پرداخت مستقیما به حساب دانشگاه واریز می شود و از آدرس زیر در دسترس است :

http://farhangi.sbu.ac.ir/portal/charity/

مطالب مرتبط

بسته