اخبار

خوابگاه جهت جشن فارغ التحصیلی

به اطلاع دانشجویان غیر تهرانی ثبت نام شده جشن فارغ التحصیلی که برای شرکت در جشن روز یکشنبه ۱۴ شهریور مشکل دارند می رساند، اگر متقاضی اسکان در خوابگاه در روز های ۱۳ و ۱۴ شهریور جهت شرکت در جشن فارغ التحصیلی هستید فرم الکترونیکی زیر را تکمیل و ارسال نمایید، در صورت به حد نصاب رسیدن، متقاضیان در یکی از خوابگاه های دانشگاه اسکان خواهند یافت.

 

خوابگاه برای دانشجویان شرکت کننده در جشن فارغ التحصیلی

 

مطالب مرتبط

اینها را هم ببینید

بسته
بسته