اخبارمدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

بازدید فرهنگی فراگیران زبان فارسی اقلیم کردستان عراق

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، در راستای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی، برنامه بازدید فرهنگی از تهران را برای فراگیران اقلیم کردستان عراق، که در دوره آموزش زبان فارسی به سر می برند، برگزار کرد.
در این برنامه فرهنگی که آقای عظیمی، مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و کارشناسان دانشگاه حضور داشتند، فراگیران در تاریخ های ۹،۱۰،۱۲ مهر ماه  از کتابخانه ملی ایران، موزه ایران باستان، موزه برج آزادی، موزه فرش و پردیس فنی شهید عباسپور دیدار کردند. در پایان برنامه ها فراگیران نماز جماعت را در مسجد دانشگاه به جا آوردند.
تعداد ۵۰ نفر از فراگیران اقلیم کردستان عراق در دوره مرکز آموزش فارسی برای غیر فارسی زبانان دانشگاه، تا آخر این هفته حضور دارند و برنامه های فرهنگی نیز برای ایشان ادامه خواهد داشت.

مطالب مرتبط

بسته