اخباراخبار مهمانجمن علمیانجمن های علمی دانشجویی

کاندیداهای تاییدشده انتخابات انجمن های علمی و دانشجویی

کاندیداهای تایید شده از میان متقاضیان شرکت در انتخابات انجمن های علمی دانشجویی به شرح زیر اعلام می شود :
یاد آور می شود انتخابات  ۳ و۴ آبان ماه برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط

بسته