اخباراخبار مهماسلایدانجمن علمی

نتایج انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

 انتخابات  ۲۱ انجمن علمی دانشجویی  در تاریخ ۳ و ۴ آبان ماه در دانشکده ها/پژوهشکده ها  برگزار شد و نتایج آن به شرح زیر اعلام می شود :
یادآور می شود  اعضای محترم شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی می بایست جلسه ای با حضور دبیرفعلی انجمن و استاد مشاور علمی انجمن متبوع برگزار نمایند و صورت جلسه آن را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۱۷ آبان به دفتر انجمن های علمی دانشجویی واقع در معاونت فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی تحویل دهند.

مطالب مرتبط

بسته