اخباراخبار مهمانجمن علمیعکس و فیلممعاونت

جلسه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان برگزار شد

جلسه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی و اداره جذب و هدایت استعداد های درخشان در خصوص دستیابی به راه کارهای عملی تعامل اداره انجمن های علمی دانشجویی با اداره مذکور با حضور دکتر میراحمدی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، آقای عظیمی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی، آقای دکتر رهبر رئیس اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان، خانم حقیقت معاون اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان، خانم ملک شیخی کارشناس انجمن های علمی و دانشجویی و نماینده انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ۱۲/۸/۱۳۹۵ در سالن شهدای گمنام معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی برگزار شد.

مطالب مرتبط

بسته