اخبارانجمن علمی زمین شناسی

هم اندیشی بزرگ زمین‌شناسان دانشگاه شهید بهشتی

هم اندیشی بزرگ زمین‌شناسان دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی زمان: ۹۵/۹/۲۱- ساعت: ۱۱:۳۰ مکان: سالن دفاع دانشکده علوم زمینِ دانشگاه شهید بهشتی

انجمن علمی زمین شناسی
انجمن علمی زمین شناسی

 

 

مطالب مرتبط

بسته