اخباراسلایدتشکل ها

مراسم ۱۶ آذر توسط تشکل های دانشجویی دانشگاه برگزار شد

مراسم ۱۶ آذر ، روز سه شنبه ۱۶/۹/۱۳۹۵ با حضور پرشور دانشجویان در تالار ابوریحان دانشگاه برگزار شد.

مراسم اول توسط انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۴ و مراسم دوم توسط بسیج دانشجویی از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار شد.

%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-16-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c

مطالب مرتبط

بسته