اخبارانجمن علمیانجمن علمی الهیات

انجمن علمی دانشکده الهیات و ادیان «کارگاه علمی پروپوزال‌نویسی» را برگزار کرد

انجمن علمی دانشکده الهیات و ادیان «کارگاه علمی پروپوزال‌نویسی» را برگزار کرد. در این کارگاه که در دو نوبت قبل و بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ در سالن دانشکده الهیات برگزار شد، دکتر مهران اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، اصول و قواعد علمی پروپوزال‌نویسی را برای دانشجویان شرکت کننده ارائه کردند. مباحثی همچون عنوان، تعریف مسأله، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه، پیشینه، فهرست کلی، منابع، مفاهیم، چارچوب نظری و روش، به عنوان مباحث اصلی پروپوزال نویسی عنوان شد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته های تاریخ و تمدن ملل اسلامی، فلسفه و کلام، و ادیان و عرفان در این کارگاه حضور پررنگی داشتند.

مطالب مرتبط

بسته