اخبارانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

آغار نشست های بحث آزاد انگلیسی انجمن علمی اقتصاد

اولین جلسه نشست های بحث آزاد انگلیسی انجمن علمی اقتصادظهر چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ برگزار شد.

در اولین جلسه بحث پیرامون کار دانشجویی و مخارج دانشجویان صورت گرفت و در پایان مقرر گردید تا این نشست از این پس شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۲ الی ۱۳ در کلاس ۳۰۴ دانشکده اقتصاد به میزبانی خانم بیان پرهون مسئول آموزش انجمن علمی و آقای حمیدرضا رهبری دایر شود.

photo_2016-11-19_11-14-22

مطالب مرتبط

بسته