اخبارانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

ارایه مقاله در انجمن علمی اقتصاد

جناب آقای شهریار اخوان هزاوه دانشجوی مقطع کارشناسی رشته علوم اقتصادی گرایش نظری روز سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ ضمن ارائه مقدمه ای بر اقتصاد تجربی به بررسی مقاله خود با عنوان ( آیا دانشجویان ایرانی مطابق تعادل نش عمل میکنند؟ ) که با همکاری انجمن علمی در دانشگاه تهیه شده است، پرداختند.

_mg_7564

img_7578

img_7585

_mg_7561

مطالب مرتبط

بسته