اخبارانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

اکران مستند {حاکمان جدید جهان} توسط انجمن علمی اقتصاد

 مستند حاکمان جدید جهان که تحسین شده خبرگزاری گاردین است با میزبانی و تحلیل جناب آقای دکتر مهدی رضوی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی روز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵  اکران شد.

photo_2016-12-22_16-05-55

مطالب مرتبط

اینها را هم ببینید

بسته
بسته