اخبارانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

برگزاری ششمین جلسه استارتاپ انجمن علمی اقتصاد مصادف با هفته ملی پژوهش و فناوری

ششمین جلسه استارتاپ انجمن علمی اقتصاد مصادف با هفته ملی پژوهش و فناوری دوشنبه ۲۳ آذر ماه۱۳۹۵ برگزار شد.

در این جلسه تیم استارتاپ انجمن علمی دانشجویی اقتصاد در آستانه روز پژوهش، فناوری و دانشگاه کارآفرین میزبان سرکار خانم علیپور نماینده پیش شتابدهنده جهش بود تا ایشان اعضا را با فعالیت این پیش شتابدهنده که زیر نظر مرکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی قرار دارد، بیشتر آشنا کنند.جلسه با ارایه گزارشات مربوط به هسته های مختلف تیم استارتاپ پیگیری شد سپس اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

photo_2016-12-26_06-38-39

photo_2016-12-26_06-38-52

مطالب مرتبط

بسته