اخبارانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

حضور اعضا انجمن علمی اقتصاد در نشست هیئت تجاری هنگ کنگ در اتاق بازرگانی ایران

اعضا انجمن علمی اقتصاد صبح چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵  در نشست هیئت تجاری هنگ کنگ در اتاق بازرگانی ایران شرکت کردند.

با توجه به حضور گسترده چین در بازارهای ایران رصد و پیگیری اخبار و قراردادهای منعقد شده در این نشست ها موجب ارتقا سطح اطلاعات دانشجویان در مورد فعالیت های تجاری بخش خصوصی با این طرف تجاری خواهد شد.

_mg_7722

_mg_7817

_mg_7821

مطالب مرتبط

بسته