اخبارانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

حضور انجمن علمی اقتصاد در نشست بررسی تحولات اقتصادی انتخابات اخیر آمریکا

اعضای انجمن علمی اقتصاد در نشست بررسی تحولات اقتصادی انتخابات اخیر آمریکا بنا به دعوت انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) در راستای افزایش تعامل، همکاری و انتقال تجربیات بین انجمن های علمی اقتصاد دانشگاه های تهران یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵ حضور یافتند.در ابتدا آقای دکتر راغفر به پیشبینی تاثیرات انتخاب ترامپ بر اقتصاد جهانی پرداختند سپس آقای دکتر هادیان با اشراف کاملی که به فضای سیاسی آمریکا داشتند به بیان گمانه زنی های موجود مبادرت فرمودند.در حاشیه نشست اعضا انجمن ها ضمن معرفی خود به تبادل اطلاعات و نظرات پیرامون ارتقا سطح کیفی فعالیت در انجمن علمی پرداختند.

photo_2016-12-26_07-51-14

مطالب مرتبط

بسته