اخبارانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

نشست معرفی استارتاپ انجمن علمی اقتصاد

 

نشست معرفی استارتاپ ها شنبه ۸ آبان ۱۳۹۵ برگزار شد و مقررشد جلسات منظم استارتاپ هر هفته یکشنبه ساعت ۱۲ تا ۱۳ برگزار شود.

 

img_7545

img_7552

img_7553

img_7554

مطالب مرتبط

بسته