اخباراسلایدانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

همایش بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۶ به میزبانی انجمن علمی اقتصاد

همایش بررسی نوبل اقتصاد ۲۰۱۶ به میزبانی انجمن علمی اقتصادسه شنبه ۲ آذر ماه ۹۵ تالار شهید بهشتی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی برگزار شد.

 توضیحاتی پیرامون جایزه نوبل اقتصاد و بررسی و تحلیل نظریه های قرارداد با تمرکز بر مقالات بنت هولمسترم و الیور هارت بخشی از برنامه های همایش بود.

_mg_8346

photo_2016-12-02_15-28-04

_mg_8320

دکتر فرشاد فاطمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

_mg_8407

دکتر ابوالفضل رحیمی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

_mg_8399

دکتر بهرنگ کمالی مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

photo_2016-12-02_15-28-08

photo_2016-12-02_15-28-01

مطالب مرتبط

اینها را هم ببینید

بسته
بسته