اخبارانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

بازدید انجمن علمی اقتصاد از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

 اعضای انجمن علمی دانشجویی اقتصاد روز چهارشنبه ۱۹ آبان۱۳۹۵ با همراهی استاد مشاور محترم جناب آقای دکتر رسام مشرفی از نمایشگاه مطبوعات بازدید کردند. در این بازدید بحث و گفتگو با اصحاب رسانه پیرامون شکل گیری تعامل و همکاری موثر با مطبوعات اقتصادی در راستای آشنایی بیشتر دانشجویان و اهداف کلان انجمن علمی صورت پذیرفت.

photo_2016-12-26_05-31-46

مطالب مرتبط

بسته