اخباراسلاید

برگزاری عصر شعر صد دانه یاقوت بهشت با حضور مصطفی رحماندوست

آخرین عصر شعر پاییزی سرای کتاب بهشت دوشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵ با عنوان «عصر شعر صد دانه یاقوت» با حضور مصطفی رحماندوست شاعر کودک و نوجوان برگزار شد. در این عصر شعر مصطفی رحماندوست خالق شعر صد دانه یاقوت  و دانشجویان حاضر به شعر خوانی پرداختند. %d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-1-copy  %d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-2-copy

مطالب مرتبط

بسته