اخباراسلایدانجمن اسلامی طیف تحکیمتشکل ها

جشن پیروزی مقاومت در سرای کتاب بهشت

برنامه جشن پیروزی مقاومت ویژه آزاد سازی حلب با همکاری انجمن اسلامی تحکیم وحدت و سرای کتاب بهشت روز چهارشنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵ تا ۱۷  برگزار شد. در این برنامه که خانواده سه تن از شهدای بزرگوار مدافع حرم، شهیدان سید محمد حسین میردوستی، سید مصطفی موسوی و رسول خلیلی حضور داشتند به خاطره گویی در جمع دانشجویان پرداختند. در پایان نیز نماز جماعت مغرب و عشا برگزار شد.

%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%85-2-copy%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%ad%d8%b1%d9%85-1-copy

مطالب مرتبط

بسته