اخبارانجمن علمیانجمن علمی اقتصاد

معارفه کارگروه پژوهشی انجمن علمی اقتصاد

نشست معارفه کارگروه پژوهشی انجمن علمی اقتصاد جهت شرح کامل وظایف و اختیارات کارگروه پژوهشی در راستای شفافیت هر چه بیشتر دانشجویان، نحوه شروع فعالیت در انجمن علمی و امتیازات این بخش دوشنبه ۳ آبان ۹۵ برگزار شد و جلسه با پرسش و پاسخ حضار محترم پیگیری شد.

_mg_7499

_mg_7454

img_3300

مطالب مرتبط

اینها را هم ببینید

بسته
بسته