اخبارمعاونت

جلسه مسئولان فرهنگی دانشگاه برگزار شد

جلسه مسئولان فرهنگی دانشگاه، با حضور دکتر میراحمدی، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، آقای عظیمی مدیر امور فرهنگی و اجتماعی و اعضای هیئت علمی مسئول فرهنگی دانشکده ها و پژوهشکده ها روز چهارشنبه۲۹/۱۰/۱۳۹۵ در  سالن شهدای گمنام معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی  برگزار شد.

در این جلسه دکتر میراحمدی به تشریح وظایف مصوب اعضای هیئت علمی مسئول فرهنگی دانشکده ها و پژوهشکده ها پرداخت. در انتها نیز حاضران به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل فرهنگی دانشکده ها و پژوهشکده ها پرداختند.

جلسه مسئولان فرهنگی دانشگاه (5)جلسه مسئولان فرهنگی دانشگاه (4)جلسه مسئولان فرهنگی دانشگاه (3)

مطالب مرتبط

بسته