اخبارانجمن علمی الهیات

اردوی یک روزه قم اعضای انجمن علمی دانشکده الهیات

پنجشنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۵، اردویی علمی و یک‌روزه از جانب انجمن علمی برای دانشجویان رشته‌ی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی ترتیب داده شد. در این اردو، دکتر مهران اسماعیلی و ۷ تن از دانشجویان حضور داشتند. دکتر نگار ذیلابی نیز در این اردو همکاری‌هایی داشتند. بخش اول این اردو، حضور دانشگاه ادیان و مذاهب قم و بازدید از فروشگاه کتاب آن بود.

برنامه‌ی بعدی

دانشگاه ادیان و مذاهب
دانشگاه ادیان و مذاهب

DSC07976 DSC07969 DSC07966 DSC07930 DSC07922 DSC07803 DSC07812 DSC07815 DSC07843 DSC07865 DSC07797

دانشگاه ادیان و مذاهب
دانشگاه ادیان و مذاهب

، حضور در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم بود. در این بازدید، ابتدا دو تن از هیئت علمی تاریخ پژوهشگاه، به معرفی پژوهشگاه و بخش تاریخ آن پرداختند. سپس درباره‌ی موضوع پایان‌نامه‌های دانشجویان حاضر، بحث و گفت‌وگو شد. پس از این دیدار در اتاق جلسات پژوهشگاه، از فروشگاه کتاب و

کتابخانه‌ی ویژه‌ی پژوهشگران پژوهشگاه، با همراهی مسئولین مربوطه بازدید به عمل آمد.

بخش دیگر اردوی علمی دانشجویان تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، بازارگردی و دیدن بناهای تاریخی شهر قم و زیارت حرم حضرت معصومه (س) بود. در این بخش از تکیه‌ها، گذرها، حجره‌ها، حمام تاریخی و تیمچه بزرگ بازار قم بازدید به عمل آمد.

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، آخرین مقصد دانشجویان بود. در این دیدار صمیمانه، آقای الحسینی، مدیر ارتباطات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، ضمن استقبال از هیئت دانشگاه شهید بهشتی، به تشریح نرم‌افزارهای نورالسیره‌ی۲، جغرافیای جهان اسلام۲ و سیره‌ی معصومان پرداختند.

مطالب مرتبط

بسته