اخبار

پیام تبریک معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی به دانشجوی برگزیده جشنواره آموزشی پژوهشی جایزه ملی ایثار

بسمه تعالی
جناب آقای سعید علیخانی
دانشجوی محترم مقطع دکتری رشته فوتونیک و فرزند جانباز
بدینوسیله انتخاب شایسته  جنابعالی به عنوان دانشجوی برگزیده  در جشنواره آموزشی پژوهشی جایزه ملی ایثار  را تبریک عرض نموده  و موفقیت روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواهانم.
منصور میراحمدی
معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

مطالب مرتبط

بسته