اخباراخبار مهماسلایدمرکز مشاوره

چهارمین جلسه سالانه هم اندیشی دانشگاه و والدین برگزار شد

چهارمین جلسه سالانه هم اندیشی دانشگاه و والدین، چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
جلسه سالانه هم اندیشی، توسط اداره آموزشهای اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه در هرسال تحصیلی ویژه والدین دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی برگزار می شود.
در ابتدای جلسه دکتر میر احمدی معاون فرهنگی ،اجتماعی و دانشجوئی به حضار شرکت کننده خوش آمد گفت و سپس بعد از اجرای برنامه های فرهنگی، والدین در یک پنل تخصصی با حضور استادان روانشناس و مشاور دانشگاه، دکتر منصوره السادات صادقی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه، دکتر حسین پورشهریار معاون مرکز مشاوره دانشگاه و دکتر فرشته موتابی عضو هیئت علمی پژوهشکده خانواده   شرکت کرده و در خصوص چگونگی مدیریت شرایط جدید فرزند خود که از محیط دبیرستان و تحت کنترل به یک محیط دانشگاهی و جدید وارد شده است به بحث و تبادل نظر با این اساتید پرداخته و از مشاوره های ایشان بهره مند شدند.
در پایان والدین در تور داخل دانشگاه شرکت و از فضای فیزیکی دانشگاه بازدید کرده و از نزدیک با محل تحصیل فرزند خود آشنا شدند؛ این برنامه با حضور والدین بر سر آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه و قرائت فاتحه به اتمام رسید.

مطالب مرتبط

بسته