اخباراسلایدمرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی«مرکز مشاوره نمونه کشور» در سال ۱۳۹۵ شد

در بیست و هشتمین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره دانشجویی کشور که ۱۵ و ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵ در سازمان امور دانشجویان برگزار شد، مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی، برای دومین سال متوالی، از سوی دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان «مرکز مشاوره نمونه کشوری» در سال ۱۳۹۵ انتخاب و با اعطای لوح تقدیر و تندیس مورد تقدیر قرار گرفت.

این موفقیت را به جامعه دانشگاهی بزرگ شهید بهشتی تبریک عرض نموده و امید داریم با یاری ایزد یکتا و تلاش همکاران این مرکز، توفیق خدمت هر چه بیشتر در جهت ارتقای سطح سلامت روان دانشجویان این مرز و بوم فراهم آید.

مطالب مرتبط

بسته