اخباراسلایدانجمن علمی

دستورالعمل اجرایی دهمین جشنواره ملی حرکت ویژه فعالیت ها و دستاوردهای علمی دانشجویی

جشنواره حرکت رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویی است. این جشنواره، سالانه با همکاری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، پژوهشگاه ها و سایر مراکز علمی و با حمایت و مشارکت دستگاه ها وسازمان های دولتی و غیردولتی توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برنامه ریزی و برگزار می شود.

تاکید این جشنواره بر دستاوردهای علمی و مستقل از برنامه آموزشی دانشگاه است و در دو مرحله دانشگاهی و ملی برگزار میشود.

راهبرد اصلی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، افزایش استانداردهای کیفی در برنامه ریزی و برگزاری جشنواره با تاکید برنقش محوری دانشجویان است. دستورالعمل دهمین دوره جشنواره با تکیه بر این راهبرد تهیه و تنظیم شده است.

 

لازم به ذکر است تمامی دانشجویان امکان شرکت در این جشنواره را دارند. به متن دستورالعمل مراجعه شود.

 

دستورالعمل اجرایی دهمین جشنواره ملی حرکت ویژه فعالیت ها و دستاوردهای علمی دانشجویی

مطالب مرتبط

بسته