اخباراسلایدانجمن علمی

مسابقه و جشنواره طرح های برتر دانشگاهی

مسابقه و جشنواره طرح های برتر دانشگاهی با” محوریت اقتصادمقاومتی،تولید_اشتغال” ویژه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی به همت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود. علاقمندان فرم ثبت نام طرح.docفرم ثبت نام طرح.doc  را دریافت نموده و پس از تکمیل آن را به پست الکترونیکی anjomanelmi.sbu@gmail.com  ارسال نمایند.
آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ اریبهشت ماه سال جاری است.اختتامیه جشنواره در اردیبهشت ماه۹۶ برگزار می شود و به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می  شود.

مطالب مرتبط

بسته