اخباراخبار مهماسلایدمرکز مشاوره

الزام دانشجویان ورودی جدید به تکمیل کارنامه سلامت روان

به اطلاع دانشجویان ورودی جدید تمامی مقاطع تحصیلی می رساند، با توجه به این که تکمیل فرم کارنامه سلامت روان یکی از مراحل لازم جهت ثبت نام قطعی شماست، لطفا به  این پیوندhttps://portal.saorg.ir/mentalhealth/ مراجعه نموده و پس از تکمیل با در دست داشتن پرینت فرم به مرکز مشاوره دانشگاه واقع در معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایید تا  مراحل بعدی ثبت نام انجام پذیرد.

نکته مهم برای دانشجویان مقطع کارشناسی: لازم است پیش از تکمیل فرم، پست الکترونیکی(ای-میل) ایجاد نمایید.
 راهنمای تکمیل فرم کارنامه سلامت روان :

مطالب مرتبط

بسته