اخبارانجمن علمی

نخستین کنگره ملی روانشناسی ترافیک، یادبود دکتر مهدی خانبانی

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی ، با حمایت دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، با هدف معنا بخشی و بازتعریف محور ها و خواسته ها از روانشناسی ترافیک، اقدام به برگزاری نخستین کنگره ملی روانشناسی ترافیک (یاد بود دکتر مهدی خانبانی) می نماید.

دکتر مهدی خانبانی روانشناس و عضو هیات علمی دانشکده  روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی ، از افراد موثر و فعال در حوزه روانشناسی  ترافیک بودند که  متاسفانه ایشان ، خود، در تاریخ ۲۲ مردادماه سال ۹۵، براثر سانحه ی تصادف، دچار ضایعه ی نخاعی شده و پس از گذشت حدود دو ماه بستری در بیمارستان، عصر روز پنجشنبه ۲۹ مهر ، دار فانی را وداع گفتند.

از کلیه اساتید، دانشجویان،پژوهشگران و موسسات مرتبط با حوزه ترافیک دعوت می شود جهت شرکت در اولین کنگره ملی روان شناسی ترافیک از تاریخ ۲۵ مهرماه به پیوند  http://conf.sbu.ac.ir/index.php/NCPT/NCPT-1  مراجعه و ثبت نام نمایند.

 

هزینه ی ثبت نام تا تاریخ “دهم آبان ماه” به شرح ذیل است:

دانشجویان: ۶۵ هزار تومان

اساتید:۱۲۰ هزار تومان

شرکت کنندگان سازمانی یا مخاطبین عام: ۱۳۰ هزارتومان

 

هزینه ی ثبت نام “از دهم آبان تا دهم آذرماه”:

دانشجویان: ۸۵ هزار تومان

اساتید: ۱۶۰ هزار تومان

شرکت کنندگان سازمانی و مخاطبین عام: ۱۷۰هزارتومان

 

هزینه اسکان به ازای هر شب :۳۰ هزار تومان

***ظرفیت اسکان محدود می باشد.

دریافت گواهی شرکت منوط به انجام ثبت نام و پرداخت هزینه می باشد. این کنگره دارای امتیاز بازآموزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور می باشد.

رییس کنگره: دکترحسین پورشهریار

دبیران کمیته علمی کنگره: دکتر فاطمه باقریان و دکتر ابراهیم علیزاده

مطالب مرتبط

بسته