اخباراسلایدمعاونت

جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی با کانون جهادی مقربین برگزار شد

جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی با کانون دانشجویی جهادی مقربین با حضور آقای دکتر واعظی معاون فرهنگی و اجتماعی، آقای عظیمی مدیر امور فرهنگی، آقای غلامی کارشناس کانون های فرهنگی و هنری و اعضاء کانون جهادی مقربین در معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.
در طی این جلسه گزارشی از فعالیت های گذشته کانون و همچنین برنامه ها و چشم اندازهای پیشرو، توسط اعضاء کانون ارائه شد و راهکارها جهت تسهیل در امور و پیشبرد اهداف، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مطالب مرتبط

اینها را هم ببینید

بسته
بسته